Technikai berendezések

Zászlók (Vezetőbíró)
A kék és fehér színű zászlókat a vezetőbíró „Hantei” (döntetlen) esetén használja („Golden Score” – „Arany Pont” – után). A zászlóknak lehetőség szerint minél közelebb kell lenniük a vezetőbíróhoz (pl.: a titkári asztalnál).

Székek és oldalbírói zászlók
Két könnyű széket kell elhelyezni a védőszőnyegen a küzdőtér egymással szemközti sarkaiban oly módon, hogy az ne zavarja a rálátást az eredményjelző táblára sem a bírók, sem a táblakezelők részéről. Egy kék és egy fehér zászlót kell elhelyezni a székeken az erre a célra rendszeresített zászlótokban (hátrafelé néz).

Eredményjelző tábla
Küzdőterenként két eredményjelző táblát kell elhelyezni a küzdőtéren kívül, mely vízszintesen jelzi a pontokat és nem magasabb, mint 90 cm, és nem szélesebb, 2 m-nél, olyan helyzetben, ahol könnyen látható a bírók, a versenybíróság és a nézők számára. A büntetés pontértékét az eredményjelző táblán közvetlenül kell jegyezni, mint akció. A büntetett versenyzőnél azonban a büntetést egy jellel fel kell tüntetni. Amennyiben elektromos eredményjelző berendezést használnak, kézi tábláknak is kell rendelkezésre állni tartalékként, illetve párhuzamos működtetés céljából.

Időmérő órák
Az alábbi időmérő órák szükségesek: Küzdelem idő Egy (1) Osaekomi Kettő (2) Tartalék Egy (1)
Amennyiben elektromos időmérőt használnak, egy óra használatos ellenőrző időmérésre és tartalék gyanánt.

Zászlók (Időméréshez)
Az időmérők az alábbi zászlókat használják:
Sárga - Holtidő (Mate, Sono-mama)
Green - Osaekomi
Nem szükséges használni a sárga és zöld zászlókat, ha elektromos időmérés történik, de tartalékként az előbbi zászlóknak rendelkezésre kell állniuk.

Időjelzés
Kürt vagy hasonló hangadó berendezés jelzi a bírók részére a küzdelemre vonatkozó időtartam leteltét.

Kék és fehér Judogi, illetve övszalagok
A versenyzőnek kék illetve fehér Judogi-t, vagy övszalagot (legalább 5 cm szélesnek és olyan hosszúnak kell lennie, hogy egyszer körülérje a versenyző derekát, és az övszalag megkötése után az öv mindkét vége 20-30 cm-re lógjon a kötés alatt) kell viselnie küzdelem közben Az övszalagot a versenyzőnek a saját övük fölé kell kötni.
Az egyik versenyzőnek kék, a másiknak fehér judo ruhát kell viselni. (Az elsőnek szólított versenyzőnek a kék, a másodiknak a fehér judogi-t kell viselni).

Az időmérők és táblakezelők helye
Az időmérőknek és táblakezelőknek a vezetőbíró helyével szemben kell elhelyezkedniük, és az esetleges túloldali táblakezelőknek jól kell látniuk őket.

Kézi időmérő órák és eredményjelző tábla
A tartalék kézi óráknak kéznél kell lenniük azok számára, akiknek az időmérés a feladatuk, és a verseny előtt ellenőrizni kell működésüket. Az eredményjelző tábláknak összhangban kell lennie az IJF által támasztott követelményekkel. A kézi időmérésnek párhuzamosan kell működnie az elektromos berendezéssel, az elektromos tábla esetleges meghibásodása miatt. A kézi eredményjelző táblának tartalékként rendelkezésre kell állnia.

A nézők elhelyezése
A nézőknek legalább 3 méterre kell a védőszőnyeg szélétől elhelyezkedniük.